<strong>KAP ***SNICA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması</strong>

KAP ***SNICA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

***SNICA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SNICA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/11/2022
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
21/11/2022
Payları İşlem Görecek Şirket’in Unvanı
Sanica Isı Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
40.000.000
Baz Fiyat (TL)
20,04
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/11/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
15-18/11/2022
Açıklamalar

21/11/2022 tarihinde saat 18:01’de yapılan Borsamız Duyurusunda “20,03 TL/pay” olarak belirtilen baz fiyat “20,04 TL/pay” olarak düzeltilerek Duyuru aşağıdaki şekilde yeniden yayımlanmaktadır: Sanica Isı Sanayi A.Ş.’nin (Şirket) 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 135.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/11/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 20,04 TL/pay baz fiyat, “SNICA.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada  maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Baz fiyat, halka arz fiyatı olan 20,03 TL’nin en yakın fiyat adımına yuvarlanmasıyla 20,04 TL olarak belirlenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081554